... zůstaňte doma, svět je tu hned!

Internet a sítě

Internet a sítě

Sophics vám nabízí webhosting, který pokryje veškeré standardní služby, které můžete potřebovat pro provoz moderních webových aplikací.
Zákazník, kterému nestačí nebo nevyhovují webhostingové služby, popřípadě chce provozovat náročné www aplikace, si může pronajmout celý www server.
Služby jako registrace domény, počet e-mailových schránek dle přání zákazníka, antispam, SMTP server - jsou dnes již samozřejmostí.

Zlinweb

Technická podpora

E-mail: technik@zln.cz
Aktuální technické informace: http://wiki.zln.cz/

Elektronická pošta

Případné problémy s odesílanou poštou

mohou být způsobeny i nesprávným nastavením SMTP Serveru.

Přístup k poště přes webový prohlížeč

https://webmail.zln.cz

V případě cestování nebo nedostupnosti vašeho maileru můžete použít webové rozhraní s prohlížečem vašeho e-mailového účtu.

IMAP server

Jméno: mail.zln.cz

IMAP umožňuje poštovnímu klientu přístup do poštovní schránky na poštovním serveru, čtení, rušení a ukládání zpráv do nově vytvořených složek tak, jako by měl schránku na lokálním PC . Výhodou je existence pouze jediné schránky, takže odpadají starosti se synchronizací zpráv. Nevýhodou je nutnost trvalého připojení během jakékoliv manipulace se zprávami. Pokud však neplatíte za délku připojení, nebo používáte připojení trvalé, je použití IMAPu ideálním řešením.

POP3 server

Jméno: mail.zln.cz

POP3 zabezpečuje přenesení poštovních zpráv uložených ve vaší schránce na serveru u poskytovatele do vašeho počítače. Aby POP3 server zprávy vašemu počítači odeslal, musí obdržet od poštovního programu spuštěného na vašem počítači požadavek. Jako součást tohoto požadavku je serveru předáno jméno a heslo, které slouží k ověření oprávněnosti přístupu do vaší schránky. Toto jméno a heslo může, ale nemusí být totožné s přístupovým jménem a heslem pro telefonické připojení. V závislosti na nastavení vašeho poštovního programu jsou zprávy po přenesení do vašeho počítače ze schránky na serveru buď vymazány, nebo v ní mohou zůstat. S tímto nastavením zacházejte obezřetně, protože může dojít k přeplnění vaší schránky, neboť její velikost je omezená. Důsledkem přeplnění schránky je, že vám nebude možno doručit další poštu.

SMTP server ZlinNetu

Jméno: mail.zln.cz

Prosím pozor! Vždy musíte použít SMTP server toho poskytovatele připojení k internetu, přes kterého jste připojeni v okamžiku odesílání vaší pošty. Tedy pokud jste například výjimečně připojeni mobilem přes GPRS, musíte si v tu chvíli změnit nastavení SMTP serveru ve svém poštovním programu podle instrukcí od poskytovatele GPRS, jinak vaše pošta nebude odeslána!

SMTP zabezpečuje doručení vámi odesílaných poštovních zpráv příslušnému adresátovi.


   ENGLISH
Sophics, spol. s r.o., tel.: +420 734 740 482, e-mail: sophics@sophics.cz